Eläintensuojelu Suomessa

dog-715545_640Suomessa eläintensuojelu perustuu eläinsuojelulakiin, jossa sen perusteet on määritelty. Eläintenomistajilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia eläimensä kunnosta. Valvova viranomainen on eläinsuojeluviranomainen, joita voivat olla:

  • eläinlääkärit
  • poliisija
  • terveystarkastajat

Tämän lisäksi monissa kaupungeissa on vapaaehtoiseläinjärjestöjä, jotka huolehtivat heitteille joutuneiden tai hylättyjen eläinten kohtalosta. Olennainen osa vapaaehtoista eläinsuojelutoimintaa on löytöeläintoiminta. Lisäksi Suomessa on lukuisa määrä erilaisia järjestöjä, jotka kaikki ajavat eläinten etuja:

  • Eläinoikeusyhdistys Faunavälittää tietoa eläinoikeustilanteesta ja kasvissyönnistä.
  • Animaliaon eläinsuojelujärjestö, joka edistää eläinten hyvinvointia ja oikeuksia Suomessa ja kansainvälisesti.
  • Eläinten Auttajat ryauttaa löytöeläinasioissa sekä pitää yllä eläinsuojelukeskusta ja lemmikkihoitolaa.
  • Oikeutta Eläimilleajaa eläinten oikeuksia mm. antamalla tietoja eläintensuojelusta, pitää erilaisia kursseja koskien eläintensuojelua jne.

Eläinsuojelun kattojärjestö Suomessa

Suomessa toimii paikallisten eläinsuojeluyhdistysten kattojärjestönä Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, SEY. Vuoden 2013 syksystä saakka Suomessa oli olemassa määräaikainen eläinsuojeluasiamiehen virka, joka valitettavasti lopetettiin säästösyistä vuonna 2015.  Eläinsuojeluasiamiehen virka kuului maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen, vaikka toimi itsenäisesti. Hänen tehtävänään oli erityisesti vaikuttaa eläinten hyvinvoinnin puolesta. Työhön ei yksin sisältynyt lemmikkieläinten hyvinvointi, vaan tuotantoeläimet, koe-eläimet ja luonnonvaraisten eläinten kohtelu.

Tuotantoeläinten kohtelu Suomessa

Suomessa juuri tuotantoeläinten kohtelu on saanut kiivasta keskustelua aikaan jopa eduskunnassa. Tuotantoeläinten kivunlievityksen parantamista ja emakkohäkkien kieltämistä koskevia keskusteluja on käyty useampaa otteeseen, samoin kuin turkistarhauksen lakkauttamista koskevia väittelyjä. Harvat puolueet ovat kuitenkaan kannattaneet eläinsuojelulakiin esitettyä 10 parannusta. Kaikkein eläinsuojeluvastaisin puolue on ollut Perussuomalaiset.

Usein eläinsuojelutoiminta sekoitetaan eläinoikeustoimintaan. Eläinsuojelulla tarkoitetaan lain vähimmäisvaatimusten täyttämistä, missä eläinten oikeuksien puolustajat pyrkivät ajamaan eläimille lain asettamia vaatimuksia laajempia oikeuksia. Monet eläinten oikeuksien puolustajat kokevat Suomen eläinsuojelulain olevan ristiriitainen. Laki sallii tiettyjä eläintenpitomuotoja, mitkä voidaan myös katsoa aiheuttavan tarpeetonta kärsimystä eläimille ja mikä on kielletty eläinsuojelulain mukaan. Tästä esimerkkinä ovat muun muassa turkistarhaus ja tietyt lihateollisuuden muodot.

Erinäiset eläinsuojelutahot ja tutkimukset eläinsuojelun toimivuudesta teurastamoilla

Suomessa siis riittää erinäisiä tahoja, jotka ajavat eläinten oikeuksia. SEY on aloittanut muun muassa uuden ”ryhdy eläinsuojelukummiksi”-ohjelman, jossa voit auttaa ja lahjoittaa itse valitsemasi summa kuukaudessa eläintensuojelutyöhön. SEY:n toiminta sekä muiden järjestöjen toiminta on kasvanut viime vuosina ja heidän työnsä eläinten oikeuksien puolesta on erittäin arvostettavaa. Tuntuisi, että lemmikkieläinten osalta eläintensuojelu on kunnossa, on riittävästi järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka antavat tietoa ja huolehtivat eläimistä, missä taas talouseläinten kohdalla ei ehkä voi sanoa samaa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja aluehallintovirastot teettivät viime vuonna tutkimuksen huonosti kohdeltujen teurastamoeläinten kohtelusta. Kyseessä oli neljä eri suomalaisteurastamoa, jotka jäivät kiinni eläinten huonosta kohtelusta. Jopa Evira myönsi asian tulleen yllätyksenä heille. Eläinten väärinkohtelu ko. teurastamoilla oli hyvin räikeää ja karmivaa. Evira myöntää, että aina silloin tällöin löytyy ongelmia ja lakia rikotaan paikoissa missä eläimiä pidetään elinkeinonharjoittamismielessä, mutta että näin vakavaa pahoinpitelyä ja hakkaamista, he eivät vielä olleet tavanneet koskaan.

Euroopan unionin lopetusasetuksesta

Eläinsuojelu teurastamoissa on säädelty Euroopan unionin neuvoston tekemässä lopetusasetuksessa.  Siinä määriään hyvin yksityiskohtaisesti, miten eläimiä tulee käsitellä ja miten ei. Suurin ongelma yleensä teurastamoissa on koskien tainnutusta. Eläimet tulisi tainnuttaa ennen kuolemaa, jotta eläin olisi tiedottomassa tilassa ennen lopullista kuolemaa ja niin sanottua verenlaskua. Tätä asetusta ei valitettavasti tehdä oikein monissakaan teurastamoissa ja erittäin vakavia ongelmia on löytynyt jopa huipputeurastamoilta Suomessa, mikä osoittaa miten edelleen nykypäivänä eläintenasema voi olla todella kurja.

Eviran tarkastuseläinlääkärit ovat tehneet viime vuosina useitakin eläinsuojelutarkastuskertomuksia eläinten huonosta kohtelusta, mutta valitettavasti varsin vähistä on tehty mitään valituspäätöstä teurastamoille, vaikka tainnutusongelmista on mainittu useaan otteeseen. Eläinsuojelurikokset eivät myöskään usein etene oikeuteen asti.

Privacy Policy